ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΩΝ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΩΝ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Πολυτεχνείου 1
Χαλκίδα 34100
Ελλάδα
Phone: 2221080596