Νοσοκομείο Μικρών Ζώων

Νοσοκομείο Μικρών Ζώων
Πολυτεχνείου 1
Χαλκίδα 34100
Ελλάδα
Phone: 2221080596