ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Επαρ.Οδ. Αμφιάρείου-Χαλκουτσίου 100
Αγ. Κωνσταντίνος 190 15
Ελλάδα
Phone: 2295035915