ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΩΝ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΩΝ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Επαρ.Οδ. Αμφιάρείου-Χαλκουτσίου 100
ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ 190 15
Ελλάδα
Phone: 2295035915